پارک ملی تیجوکا

پارک ملی تیجوکا به عنوان یکی از بزرگترین جنگل های شهری در جهان محسوب میشود.این پارک منطقه وسیعی از چشم اندازی کاملا کوهستانی را پوشش داده است. پارک تیجوکا در اوایل دهه 1800 با پیش روی مزارع قهوه از بین رفت ولی در نیمه دوم قرن حدود 9 میلیون درخت کاشته شد. نقاط جذاب این پارک کلیسای کوچک مایرینک میباشد که در آن نقاشی های دیواری نقاش نئو رئالیستی معروف برزیل که کاندیدو پرتناری نام دارد به چشم میخورد.

محله لاپا

محله لاپا در قسمت مرکزی شهر ریو میباشد و به جنب و جوش و هیجان شبانه معروف است. در این محل کافه های بسیاری وجود دارد و در شب های آخر هفته با رقص و موسیقی همراه است.تاریخ معماری محله لاپا به دهه 1800 برمیگردد. این محل برای دیدار با دوستان مکانی مناسب است و شهروندان ریو به عنوان الگوی غذاهای محلی میباشند. اسکادِریا  سِلارُن مجموعه پله های معروفی هستند که دو محل لاپا و سانتاترزا را به یکدیگر متصل میکند.

محله سانتاترزا

این محله روی تپه ای بلند در بندر شهر میباشد. محله سانتا ترزا گردشگران را به دیدن قصرها و سنگ فرش خیابان ها دعوت کرده و نظر آنها را به زمان گذشته و تجربه ی کشاورزی قرن نوزدهم شهر ریو جلب میکند. محله سانتاترزا تا سال 1896 در حال فرار از توسعه بود تا اینکه قناتی ساخته شد که محله سانتاترزا با شهر ریو مرتبط میکرد. این محل در قرن 20 به عنوان پناهگاه برای موسیقی دانان و نویسندگان و هنرمندان بود. با اینکه اکنون در این محله بوتیک های مد روز و مجتمع ها زیاد شده اند هنوز هم برای هنرمندان مکانی محبوب است. جاذبه توریستی محله سانتاترزا واگن برقی بود که در شهر ریو استفاده میشد ولی بعداز یک حادثه تصادف سنگین تعطیل شد.