پارک تالابی سنت لوئیس

این پارک سومین پارک وسیع و برجسته آفریقای جنوبی بشمار میرود و در سال 1999 به عنوان میراث جهانی انتخاب شد. پارک تالابی سنت لوئیس شامل 327 هزار هکتار منظره وسیع با صفا و 280 کیلومتر خط ساحلی بکر می باشد.

در این مناطق بر اثر عوامل بوجود آمده از رودخانه و دریا و باد باعث ایجاد اشکال مختلف پوشش سطح زمین شده است. اشکالی از قبیل ساحل های شنی بلند، دریاچه های متصل به هم، صخره های مرجانی، مرداب ها و تالاب های گسترده که پوشیده از نی و پاپیروس می باشند. 

رابطه محیط زیست ناهمگون پارک با جریان شدید آب و بادهای طوفانی ساحل و همچنین واقع شدن این پارک در بین آفریقای گرمسیر و نیمه گرمسیر، باعث بوجود آمدن گونه زایی دائمی و تنوع زیستی استثنایی در این منطقه شده است. قرار گرفتن موزائیکی اشکال گوناگون زیستگاه ها و پوشش زمین در مجاور یکدیگر، چشم انداز بی نظیری را در این منطقه بوجود آورده است. این بخش زیستگاه زندگی بسیاری از گونه های محیط های دریایی، ساوانایی و تالابی قاره آفریقا می باشد.

پارك سنت لوئیس شامل سیزده منطقه تحت حفاظت  است که در کنار یکدیگر قرار گرفته اند، مساحت این مناطق در مجموع حدود 234 هزار هکتار می باشد، این منطقه وسیع ترین اکوسیستم ورودی رودخانه ای در آفریقا است که جنوبی ترین صخره های مرجانی قاره آفریقا در آن واقع شده است.

از مهم ترین عوامل طبیعی بی نظیری که می توان در پارك سنت لوئیس مشاهده کرد :

* نمکی که در آب دریاچه ها وجود دارد به میزان چشمگیری کمتر و بیشتر می شود.

* تعداد زیادی از لاک پشت هایی که در ساحل تخم گذاری می کنند.

* نهنگ و دلفین و کوسه هایی که در فاصله دور از ساحل در حال مهاجرت هستند.

* مجموعه زیادی از پرندگان مانند لک لک، چلچله دریایی، پلیکان و حواصیل نیز در این پارک به چشم می خورد.

این پارک به دلیل موقعیت ساحلی و نیز موقعیت جغرافیایی خاصی که در بین آفریقای گرمسیری و نیمه گرمسیری دارد باعث بوجود آمدن گونه های زیستی متنوع و استثنایی در این منطقه شده است، وجود 521 نوع پرنده مختلف یک نمونه کوچک از تنوع زیستی پارك سنت لوئیس می باشد.