نزدیک عید که می شود، نام برزیل را زیاد می شنویم و زمزمه سفر به برزیل پرطنین می شود. در نهایت تعداد کمی از هموطنان موفق به سفر به آن می شوند و دلیل آن هم روشن است: تور برزیل گران و در حدود 20 میلیون تومان است که طبیعتا خارج از بودجه بسیاری از خانواده هاست. اما برزیل چرا دیدنی است؟

برزیل را با فوتبال، آمازون، زرد سیر، رقص، ساحل و غذاهای خیابانی می شناسیم؛ کشوری که تنوع در آن موج می زند. بزرگترین و پرجمعیت ترین کشور آمریکای جنوبی که بیش از 205 میلیون نفر جمعیت دارد و زبان رسمی آن یعنی پرتغالی یادگاری از دوران استعمار است.بیشتر بخوانیم